Viitorul Alimentelor (The Future of food)

Viitorul Alimentelor (The Future of food)

Conferinta virtuala cu Thomas Wollenberger (USA: Florida)

Thomas Wollenberger este un tânăr antreprenor care a creeat in California compania AgTech. Compania Aeroasis abordează chestiuni cheie legate de deșeurile alimentare și deficitul de resurse în casele și comunitățile și marile localitati din SUA și din întreaga lume. Prin intermediul tehnologiilor de automatizare și a inițiativelor educaționale, Thomas a dezvoltat Aeroasis cu o echipă de ingineri și consultanți de bază în ultimii 4 ani într-un efort de a permite și de a împuternici comunitățile la nivel mondial să producă mâncarea de cea mai bună calitate la nivel local, cu puțină muncă sau risc. Thomas continuă să-și împărtășească pasiunea pentru producția de alimente durabile și locale, colaborând cu cluburile UNESCO și cu alți parteneri globali pentru a face acest lucru. Având un background în designul grafic și în designul produselor, Thomas construiește un viitor în care majoritatea produselor alimentare sunt cultivate în mici ferme automate de hrană care se află în spațiile de domiciliu sau în comunitate, oferind soluții off-grid și durabile pentru toți.

Thomas Wollenberger is a young entrepreneur building an AgTech company in California. His company Aeroasis addresses key issues surrounding food waste and resource scarcity in homes and hyper local communities in the US and around the world. Through automation technologies and educational initiatives, Thomas has developed Aeroasis with a core team of engineers and advisors for the last 4 years in an effort to enable and empower communities globally to grow the highest quality food locally and with little work or risk. Thomas continues to share his passion for sustainable and local food production, working with UNESCO clubs and other global partners to make it happen. With a background in graphic design and product design, Thomas is building a future where most food is grown in small automated food farms that sit inside the home or community spaces, providing off grid and sustainable food solutions for everyone.

Thomas Wollenberger,

President and CEO of AEROASIS

https://www.aeroasis.com

Leave a Reply