Biology Road: Amazing Science Experiments

Biology Road: Amazing Science Experiments

În cadrul atelierului de biologie ne propunem  îmbinarea aspectelor experimentale şi teoretice ale biologiei, fiziologiei şi ecologiei, în scopul întelegerii complexităţii lumii vii, de la nivel microscopic pâna la cel macroscopic. Activităţile vor presupune experimente individuale si de grup şi vor avea o natură interdisciplinară.

Activităţi:

  • Observaţii ale faunei si florei, explorarea biodiversităţii insulei, ecologia vieţii microscopice, identificarea speciilor, folosind atlase botanice, zoologice şi determinatoare biologice,
  • Realizarea de preparate microscopice şi studiul la microscopul optic, videomicroscop şi la cel steroscopic, a micoorganismelor din apa si solul insulei,
  • Realizarea de culturi bacteriene şi obervarea inmulţirii lor,
  • Experimente de genetică: extragerea de ADN din plante, modelarea ADN-ului, observarea diviziunii celulare şi a cromozomilor,
  • Abordări interdisciplinare: realizarea de fotografii la microscop si prezentarea acestora, în cadrul unei colaborări cu Atelierul de artă fotografică,
  • Realizarea de desene şi picturi având ca model specii de plante, animale sau micoorganisme din preparate observate la microscop, în cadrul unei colaborări cu Atelierul de pictură. De asemenea, abordarea interdisciplinară ar consta şi în realizarea  de către participanţii la atelierul de biologie, a design-ului unor viitoare specii ce vor putea fi obţinute în laborator, ca urmare a cercetărilor din domeniul biologiei sintetice, domeniu revoluţionar ce îmbină ştiinţa şi tehnologia. Materializarea ideilor participanţilor, se va realiza printr-o expoziţie de desene şi picturi ce vor prefigura viitoarele posibile forme de viaţă sintetice.

Coordonatori:

  • Olivia Macovei – profesor biologie, drd. la Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, membră a Societăţii Ştiintifice Cygnus
  • Patricia – Ruxandra Mihai – studentă  la Universitatea de Şiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Facultatea de Medicină Veterinară, Iaşi, membră a Societaţii Ştiintifice Cygnus