CONCURS DE PROZĂ SCIENCE-FICTION ATLANTYKRON 2016

CONCURS DE PROZĂ SCIENCE-FICTION ATLANTYKRON 2016

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE PROZĂ SCIENCE-FICTION

ATLANTYKRON 2016

 1. Fundamente

Prezentul regulament are la baza prevederile legii 145/2015 care  reglementează asociațiile și fundațiile și acționează în scopul și principiile legii. Concursul se organizează de către Centrul pentru Studii Complexe  în perioada 18 iulie – 06 august a.c. cu sprijinul MasterCard  având ca scop susținerea programelor educaționale din cadrul Taberei Atlantykron  și promovarea brandului și produselor MasterCard în cadrul Concursului de Proză Science-Fiction ATLANTYKRON 2016.

 1. Secțiuni, cerințe și convenții de identificare

Concursul de Proză Science-Fiction ATLANTYKRON 2016, are două secțiuni definite prin mărimea textelor narative în proză competitoare:

 • Secțiunea I – POVESTIRE– texetele  trebuie să aibă nu mai puţin de 6000 şi nu mai mult de 14000 de semne (1200-2600 de cuvinte).
 • Secțiunea a II-a – SCHIȚĂ– texetele  trebuie să aibă nu mai puţin de 3000 şi nu mai mult de 5000 de semne (600-1000 de cuvinte).

Ambele secțiuni se organizează pentru texte aparţinînd domeniilor science fiction, fantasy sau horror. Prima secțiune se organizează pentru POVESTIRE, a doua pentru SCHIȚĂ, definite în vederea participării și jurizării la concurs, după cum urmează:

Prin convenție, se consideră că volumul textelor poate fi aproximat prin echivalarea a 5 semne cu un cuvânt. Pentru textele printate, se cere tehnoredactarea la 1 rând jumătate, font Times New Roman, corp 12, aliniere Justify. Astfel, SCHIȚA va fi între 1 și 2 pagini jumătate printate; POVESTIREA – între 3 și 7 pagini printate. Pentru materialele scrise de mână în timpul taberei, aprecierea volumului se va face la numărul de cuvinte (v. mai sus).

Prin convenție, un autor poate participa la fiecare secțiune cu cel mult două texte.

Prin convenție, niciun text nu va fi semnat. Identificarea autorilor și atribuirea textelor se vor face pe secțiuni, după cum urmează:

– Secțiunea I – POVESTIRE: textul va avea un motto înscris pe text, sub titlu, în dreapta. Același motto va fi scris pe o foaie alături de numele autorului, iar foaia se va introduce într-un plic care va fi sigilat de autor. Predarea textelor pentru concurs se va face pănâ în data de 1 august 2016 ora 17.00 către domnul Aurel Cărăşel, iar predarea plicurilor sigilate care conțin motto-urile și numele se va face în data de 2 august la ora 18.00 în zona Amfiteatru către domnul Cătălin Badea Gheracostea.

Deschiderea plicurilor se va face după stabilirea textului câștigător, pentru atribuirea numelui autorului, după motto în ziua desfăşurării premierii – 2 august 2016.

– Secțiunea a II-a SCHIȚĂ: identificarea autorului se va face prin aceeaşi metodă ca la secţiunea precedentă.

 1. Jurizare

Pentru ambele secțiuni, juriul este compus din:

Aurel Cărăşel

Cătălin Badea Gheracostea

Alexandru Mironov

Lucian Cristian Oancea

Membrii juriului vor fi plătiţi pentru activitatea lor de către sponsor.

Deciziile pentru ambele secțiuni se iau prin notarea de către fiecare membru al juriului cu note de la 1 (minim) la 10 (maxim) a fiecărui text în parte, note date de către fiecare membru al juriului

Pentru ambele secțiuni:

Atenție!!! – Lucrarea nu va fi semnată în niciun fel!

 • Nu se admit fragmente de text sau texte întregi cu caracter injurios la adresa statului român, a guvernului, a parlamentului ori a națiunii române. Lucrările considerate a nu respecta aceste cerințe vor fi excluse din concurs.
 • Lucrările trebuie să se încadreze strict în tematică și în subiectul propus de organizatori (orice text care se va abate de la aceste două cerințe va fi exclus din concurs).
 • La concurs pot să participe toți doritorii, cu excepţia membrilor juriului, a persoanelor angajate ale sponsorului şi organizatorilor. Nu există restricții impuse de vârstă.

 

 1. Modalitate de participare

Secțiunea I – POVESTIRE

Timp de lucru: Începând cu data de azi 19 iulie 2016 și până la predarea textului – 1 august 2016.

Tema: “Îngeri printre noi”.

Secțiunea a II-a – SCHIȚĂ

 • Afișareatemei și a subiectului, ambele SF, se va face în cele 3 puncte oficiale de afișaj (Copakul Mishu, Restaurant și Amfiteatru), între ora 7:30 și 8:00 a fiecărei zile de concurs – sâmbătă, duminică şi luni (30, 31 iulie şi 1 august).
 • Strângerea lucrărilor “SCHIȚĂ”se va face de către secretarul echipei de organizare a concursului literar – Lucian Cristian Oancea, la un punct marcat în mod vizibil, la (Copacul Mishu) la 48 de ore de la afişarea subiectului, între 18.00 și 18.30 (adică în zilele de luni, marţi şi miercuri – 1,2 şi 3 august).
 • Anunțarea rezultatelorși premierea se va face în cadrul Programului de Seară, din Amfiteatru, în ziua de 4 august 2016. Premierea se va face la comun dintre toate lucrările intrate în concurs la această secțiune.
 1. Premiere

Se vor acorda  câte trei premii la fiecare secţiune după cum urmează.

Povestire:

Locul 1 – 1.400 ron., Locul 2 – 700 ron. Locul 3 – 300 ron.

Schiță :

Locul 1 – 1.000 ron.  Locul 2 – 500 ron. Locul 3 – 200 ron.

 

Precizare importantă – Prin participarea la acest concurs autorii îşi exprimă implicit acordul pentru publicarea lucrărilor într-o antologie. Organizatorii nu vor trebui să plătească drepturi de autor, dar vor pune la dispoziţia fiecărui autor publicat 5 (cinci) exemplare din antologie. Această înţelegere este valabilă până la 31 decembrie 2016.