Concursul de proză Science-Fiction Atlantykron

Concursul de proză Science-Fiction Atlantykron

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE PROZĂ SCIENCE-FICTION

ATLANTYKRON 2018

 1. Fundamente

Prezentul regulament are la bază prevederile legii 145/2015 care reglementează asociațiile și fundațiile și acționează în scopul și principiile legii. Concursul se organizează de către Asociatia pentru Tineret și Evoluție  în perioada 30 iulie – 02 august a.c., cu sprijinul MasterCard, având ca scop susținerea programelor educaționale din cadrul Academiei de vară Atlantykron și promovarea brandului și produselor MasterCard, în cadrul Concursului de Proză Science-Fiction ATLANTYKRON 2018- Centenarium.

De-a lungul celor 29 de ani de existență, ATLANTYKRON a inițiat mai multe tipuri de concursuri, care s-au desfășurat sub patronajul unor mari scriitori de science-fiction români. În anul 2015, inițiatorii fenomenului Atlantykron au realizat și publicat, prin intermediul editurii Nemira, Almanahul Anticipația „Atlantykron 25”, jumătate din el cuprinzând proze ale scriitorilor români de SF, care au fost și au creat pe această insulă.

Anul 2015, a adus pentru concursurile de literatură SF cele mai mari premii din întreaga istorie a fenomenului ATLANTYKRON . Sponsorul pentru ultimele trei ediții ale concursului este MASTERCARD, aceasta fiind cea de-a cincea ediție în care MasterCard sprijină acest demers.

În anul 2018, ne propunem să continuăm tradiția concursului literar SF „Una pe zi”, acesta fiind unul dintre cele mai vechi și mai constante concursuri din literatura română de gen, el ființând din anul 1993.

 

 1. Secțiuni, cerințe și convenții de identificare

Concursul de Proză Science-Fiction ATLANTYKRON 2018 are două secțiuni, care se disting prin lungimea textelor narative și prin condiţiile de elaborare:

 • Secțiunea I – ROMAN (textele vor fi concepute, create și redactate oriunde doreşte creatorul) – textele  trebuie să aibă nu mai puţin de 300.000 de semne şi nu mai mult de 500.000 de semne (cu spații cu tot).
 • Titlul va fi formulat de către autor.
 • Tema romanului: „Atlantykron” ( ucronie).
 • Formatul lucrării : A4, Word, Times New Roman ( cu diacritice)
 • Lucrarea va fi semnată  cu nume propriu ( nu se admit pseudonime), fiind însoțite de adresa poștala  și număr de telefon.
 • Data de predare: 01.06.2019.
 • Adresa de predare a romanului: concurs@atlantykron.org
 • *** Nerespectarea condițiilor concursului conduce la eliminarea lucrării din Concurs.
 • Juriul concursului: Alexandru Mironov – scriitor, Catalin Badea-Gheracostea – Critic, Marian Truta – scriitor, Mugur Cornila – editor.
 • Secțiunea a II-a – SCHIȚĂ (textele vor fi concepute, create, redactate și premiate pe insulă) – textele  trebuie să aibă nu mai puţin de 3000 şi nu mai mult de 5000 de semne (cu spații cu tot; circa 600-1000 de cuvinte).

Secțiunea a II-a – SCHIȚĂ: Textul va avea un motto înscris imediat sub titlu, în dreapta. Același motto va fi scris pe o foaie, alături de datele de identificare ale autorului: numele, prenumele, adresa fizică a concurentului; adresa sa de mail şi numărul de telefon. Foaia se va introduce într-un plic care va fi sigilat de autor. Predarea textelor pentru concurs se va face către doamna Mihaela Muraru-Mândrea în zona Amfiteatru, pe datele de 30-31 iulie și 01-02 august, până la ora 17.00. Decernarea premiilor va avea loc tot pe 3 august,  la scena Atlantykron, în cadrul spectacolului de seară.

 

Prin convenție, un autor poate participa la secţiunea I – Roman cu maxim o lucrare, iar la fiecare temă a secţiunii II –  Schiţă cu cel mult două texte.

Prin convenție, nici un text din secțiunea SCHIȚĂ nu va fi semnat.

 1. Jurizarea

Pentru sectiunea Schița, juriul este compus din:

 1. Aurel Cărăşel
 2. Mihaela Muraru Mândrea
 3. Cristina Ghidoveanu

Pentru secțiunea Roman, juriul este compus din :

1. Alexandru Mironov

2. Catalin Badea Gheracostea

3. Marian Truta

4. Mugur Cornila.

Membrii juriului vor fi remuneraţi pentru activitatea lor de către sponsor.

Notarea lucrărilor se va face de către fiecare membru al juriului cu note de la 1 (minim) la 10 (maxim), eventual cu zecimale. Clasamentul este dat de media aritmetică a notelor inidividuale, acordate de membrii juriului. Sistemul de evaluare este valabil pentru ambele secţiuni ale concursului.

Ambele secțiuni se organizează pentru texte aparţinînd domeniilor science-fiction și ucronie.

Fragmentele de text sau texte întregi cu caracter vadit injurios  vor fi descalificate din competiţie.

Lucrările trebuie să se încadreze strict în tematică și în subiectul propus de organizatori. (Orice text care se va abate de la aceste două cerințe va fi exclus din concurs.)

La concurs pot să participe toți doritorii, cu excepţia membrilor juriului, a persoanelor angajate ale sponsorului şi organizatorilor. Nu există restricții impuse de vârstă.

 • Câștigătorul premiului secţiunii SCHIŢĂ trebuie să fie prezent fizic, pe insulă, ca să-și ridice diploma și premiul. În caz contrar, va primi diploma prin poștă, dar premiul în bani se va reporta pentru următoarele concursuri.
 1. Premierea

Se vor acorda  câte trei premii la fiecare secţiune după cum urmeaza:

Schiță :

Locul 1 – 1.200 ron., Locul 2 – 900 ron. Locul 3 – 500 ron.

Roman: 3000 ron.

Precizare importantă – Prin participarea la acest concurs autorii îşi exprimă implicit acordul pentru publicarea lucrărilor într-o antologie de gen (aceasta va fi publicată și lansată în perioada 2018-2019). Organizatorii nu vor trebui să plătească drepturi de autor, dar vor pune la dispoziţia fiecărui autor publicat 3 (trei) exemplare din respectiva antologie.

Prezentul regulament poate suferi modificări şi completări. Acestea vor fi afişate pe site-ul: atlantykron.org.