Curs interactiv de Istorie și Critică Literară

Curs interactiv de Istorie și Critică Literară

Scop: familiarizarea cursanților cu conceptele și practicile istoriei și criticii literare

Durată: minim 5 (cinci) ședințe de câte 2-3 ore fiecare

Mijloace: prezentare Powerpoint și/sau prelegere cu metodă euristică.

Cuprins:

Ziua I: Concepte și Definiții

         Ce este istoria? Ce este istoria literară? Ce este critica? Ce este critica literară?

            Înțelegerea acestora și a relațiilor dintre ele pe baza teoriei literare.

            Utilitatea conceptelor, extinderea relațiilor. Înțelegerea și modelarea spațiului literar.

            De la părere la opinia avizată. Modul de lucru. De la manieră la metodă.

            Exerciții și jocuri. Toate exemplificările vor fi din sf&f.

Ziua a II-a: Literatură și jurnalism

         Care este relația între istorie&critică și speciile literare&jurnalistice.

            Relațiile temporale și ideologice. Articol, cronică; Lemă de dicționar, studiu. Eseul.

            Exemple de istorii literare sf străine și românești. Ibidem pentru critică. Media scrisă       vs. Media electronică. Arhivă vs. Bibliotecă. Ce este bibliografia?

            Exerciții și jocuri.

Ziua a III-a: Cum se scrie istoria

         Trecutul ca exemplu pentru prezent. Privirea de ansamblu. Interpretări obiective vs.

Interpretări subiective. Ce este periodizarea? Ce este canonul literar? Portret, curent, grup. Cum se schimbă istoria, motive intra- și extra-literare. Exemple străine și românești. Exercițiu/temă: schița unui capitol de istorie a sf-ului românesc.

Ziua a IV-a: Cum se scrie critica

         Critica literară: întâmpinare și relevanță istorică. Interpretări obiective vs. Subiective.       Extra-literar și literar propriu-zis în critica de întâmpinare. Speciile jurnalismului

            Literar, exemple. Recenzie vs. Cronică. Articol vs. Studiu. Eseul critic. Polemica. Ce

            este pamfletul? Exemple. Exerciții și jocuri: pro și contra unei piese literare, pe grupe,

            cu schimb de roluri.

Ziua a V-a: Rezumat, recapitulare, jocuri

         De la concept la articol scris/vorbit/filmat.

            De la proiectul critic la proiectul istoric.

            Dinspre alegerea ideologică în critică la rezultatul istoric.

            Istoria ca determinare critică.

            Propuneri de jocuri: istoria Atlantykronului prin textele scrise aici în sub-genul space-opera; istoria Atlantykronului prin interviuri; sondaje asupra preponderenței unei specii/ obiective sau subiective.

În funcție de baza materială (powerpoint posibil sau nu; textele rezultate se scriu pe hîrtie sau electronic) și de numărul de participanți, se poate detalia/adapta programul.

Instructor

Catalin Badea-Gheracostea

Catalin.bg@gmail.com