RAT (Rope Acces Training) – Lucru la înalţime prin tehnica alpinismului utilitar

RAT (Rope Acces Training) – Lucru la înalţime prin tehnica alpinismului utilitar

Training adresat celor ce doresc sa se apropie de tehnicile, de alpinism utilitar, de escalada, de lucru la inaltime. Se vor prezenta succint concepte cheie, manevre, echipament. In urma trainingului cursantul va fi apt sa indeplineasca o gamă limitată de lucrări cu acces in coarda, sa recunoasca echipamentul de acces in coarda, sa evite greselile ce pot apărea pe parcursul lucrului la inaltime prin tehnici de alpinism utilitar, sa foloseasca un limbaj specific acestui domeniu.

Instructor: Andrei Terentiac