Andrei Terentiac

Andrei Terentiac

Ani participare: .

Biography

Andrei Terentiac Comadant Cautare Unitate Zonală Muntenia a SARS, Masterand Medicină de dezastru, Formator acreditat APAUR, Greta VIVA 5 (Franţa), alpinist utilitar manager resurse umane, voluntar al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov