Adrian Ispasoiu

Adrian Ispasoiu

Ani participare: .

Biography

Biografie:
Absolvent al Facultății de Automatizări și Calculatoare, specialitatea Roboți industriali, Craiova.
Președinte al Asociației Române pentru Securitate și Sănătate în Muncă – ARSSM (organizație de utilitate publică prin Hotărâre de Guvern).
Evaluator de riscuri profesionale, inclusiv ergonomice, de peste 15 ani.
Dezvotator al metodei de evaluare a riscurilor ergonomice EWRA.
Lucrări publicate:
1. „Study on the potential of artificial intelligence application in industrial ergonomy performance improvement” (publicat în: ACTA TECHNICA NAPOCENSIS SERIES-APPLIED MATHEMATICS MECHANICS AND ENGINEERING, Vol. 64, No. 1, p.45-54)
2. „Study on the Assessment and Reduction of Ergonomics Risks in the Construction Field” (publicat în: RECENT, Vol. 21, No. 3(62), p. 112-119 bazadate: COPERNICUS issn:15820246 )
3. „Study on the Application of the Bowtie Methodology for the Assessment of Ergonomic Risks in the Industrial Field” (publicat în: RECENT, Vol. 22, no. 3(65), p. 128-136 bazadate: Index BDI: INDEX COPERNICUS, ULRICHSWEB issn:15820246)
4. „Study on the application of the QEC (Quick Exposure Check) on the ergonomic risks assessment in the industrial” (MATEC Web of Conferences vol. 343, article number: 10023 (2021) Section: Safety and Health at Work; 10th International Conference on Manufacturing Science and Education)