Asociația pentru Tineret și Evoluție – Organizatie parteneră

Asociația pentru Tineret și Evoluție – Organizatie parteneră

Asociația pentru Tineret și Evoluție s-a constituit plecând de la ideea că tinerii dau pulsul unei ţări, cadenţa de promovare a schimbărilor pozitive, amploarea spiritului inovativ, dimensiunea capacităţii de muncă, dorinţa de performanţă şi de reuşită.

Identificarea și dezvoltarea potențialului tinerilor, indiferent de etnie, religie sau mediu social, implicarea acestora în activități cu specific precum și facicilitarea accesului la tabere, scoli de vară, workshop-uri și cercuri de științe este modul în care putem ajuta la construirea unei baze solide pentru progresul generațiilor viitoare.

Viitorul se află în mâinile noastre și îl putem clădi prin implicare și recunoașterea valorilor personale.