In colaborare cu Clubul Nautic Român

In colaborare cu Clubul Nautic Român

Istoric

Clubul Nautic Român este prima asociaţie sportivă de profil din România, dedicată exclusiv sporturilor pe apă (yachting, canotaj, caiac-kanoe, înot, polo pe apă, pescuit, cercetăşiei-maritime
(see-scouts, etc.), înfiinţat în anul 1908, la Constanţa, la sugestia Reginei Elisabeta, de către un grup de ofiţeri de marină de pe Crucişătorul Elisabeta. Clubul Nautic Român a participat pe 1/14 decembrie 1912, la Bucureşti, la Şedinţa de constituire a Federaţiei Societăţilor Sportive din România (FSSR), prima organizaţie sportivă cu caracter naţional care a reunit sub o singură autoritate reprezentativă, administrativă şi concepţională, entităţile sportive active existente. După Primul Război Mondial, Clubul Nautic Român şi-a încetat activitatea. Referinţe au fost publicate în numărul omagial din anul 1937 al revistei Marea Noastră (mai-iulie), în volumul DOBROGEA 1878-2008 (Ed. Ex Ponto – 2008), la capitolul Istoria sportului constănţean, sub semnătura publicistului Claudiu Val şi a dr. Elena Frâncu, în albumul Yacht Clubul Regal Român – scurtă istorie, publicat de Carmen Iréne Atanasiu, la Editura Yacht Club Român, în anul 2010, precum şi în lucrarea istoriografică PRESA MARINEI ROMÂNE – dicţionar bibliografic, de comandor dr. Marian Moşneagu, apărută în 2011 la Ed. Militară.

În prezent

Reînfiinţat prin sentinţa nr. 7879/212/2010 a Judecătoriei Constanţa, din iniţiativa ziaristului Dan Mihăescu, Clubul Nautic Român are sediul în Constanţa, str. Callatis, nr. 32, et. 3, şi deţine unica bază nautică pentru yachting construită de un club privat după mai bine de 50 de ani, în România, pe malul lacului Techirghiol, în oraşul Techirghiol, pe str. Victor Climescu nr. 15.

Asociaţia Clubul Nautic Român derulează parteneriate şi protocoale de colaborare cu Statul Major al Forţelor Navale, Garda de Coastă, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Universitatea Maritimă Constanţa, Universitatea de stat Ovidius, Colegiul Naţional Mihai Eminescu, din Constanţa, Inspectoratul Școlar Județean Constanța şi Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, pentru realizarea programelor educaţionale, sportive şi sociale.

Începând din anul şcolar 2011-2012, Clubul Nautic Român susţine, în cadrul parteneriatului cu Colegiul Naţional Mihai Eminescu Cursul opţional pentru iniţiere în sportul cu vele, tot aici având instalat şi unicul Simulator de navigaţie cu vele din România. Modelul acestui curs opţional dorindu-se a fi extins şi în localităţile limitrofe Bazei nautice de la Techirghiol şi în special în reţeua şcolară din oraşele Techirghiol, Eforie şi Mangalia.

Clubul Nautic Român şi-a acreditat la Autoritatea Navală Română, în vara anului 2011, cursul de pregătire a conducătorilor de ambarcaţiuni de agrement din cadrul Şcolii de navigaţie, instruirea teoretică şi practică desfăşurându-se la Baza nautică Techirghiol şi în cadrul instituţiilor de învăţământ cu care avem parteneriate active.

Competiţii

Clubul Nautic Român este afiliat la Federaţia Română de Yachting (FRY) şi începând din sezonul 2010 organizează anual Regata Moş Nicolae (2-6 decembrie), Regata Internaţională Cupa Dobrogei (prima decadă a lunii septembrie) în parteneriat cu Nautical Club Balchik, alternativ, în România şi Bulgaria, şi Festivalul Naţional al Sporturilor Nautice şi pe Plajă.

Proiecte

Clubul Nautic Român susţine o campanie naţională permanentă pentru popularizarea sportului cu vele, în toate judeţele şi regiunile ţării, acolo unde există cursuri de apă, lacuri naturale sau acumulări amenajate şi unde condiţiile geografice permit acest lucru. La Baza nautică de pe Lacul Techirghiol organizăm cantonamente, competiţii şi tabere tematice de vară pentru instruirea copiilor în yachting, wind-surfing, kaiac-canoe şi pescuit sportiv, în spiritul cercetăşiei maritime (sea-scouts).

De asemenea, la Baza nautică Techirghiol, asigurăm condiţiile necesare pentru dezvoltarea unor programe de incluziune socială, prin sport, dstinate persoanelor defavorizate şi persoanelor cu dizabilităţi fizice.

Promovare

Clubul Nautic Român (www.clubulnauticroman.ro) promovează cultura nautică şi un stil de viaţă propriu iubitorilor mediului acvatic şi al sporturilor de apă prin intermediul Editurii Farul care are în coordonare şi platforma multimedia alcătuită din publicaţia on-line, MAGAZIN NAUTIC (www.magazin-nautic.ro) şi websiteul NAUTICA TV (www.nauticatv.ro).

Expertiză

Din luna februarie, 2011, Clubul Nautic Român a primit acreditarea la Camera Deputaţilor şi colaborează, în problemele legislative de speciaitate, cu comisiile: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ECONOMICĂ, BUGET, MUNCĂ, SĂNĂTATE, ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ şi JURIDICĂ.

În anul 2017, Adunarea Generală Extraordinară a ales-o Preşedinte al Clubului Nautic Român, pe Prof. drd. Andreea MIHĂESCU – antrenor de yachting şi Master în specializarea Sporturi Nautice, la Universitatea de stat Ovidius. Director-executiv este ing. Gülbin AMET, Comodor – Prof. Octavian ŢACU şi Secretar general – Contraamiral de flotilă (rez) dr. Ion CUSTURĂ. Coordonatorul Şcolii de navigaţie este Comandantul de navă dr. Călin MARINESCU. Redactor-şef al revistei Magazin Nautic este scriitorul şi istoricul militar comandor dr. (rez) Marian Moşnegu.