Fundatia UTI. – Sponsor si sustinator al Academiei de Vara Atlantykron 2023

Fundatia UTI. – Sponsor si sustinator al Academiei de Vara Atlantykron 2023

Biography

Fundația UTI

Încă de la înfiinţare, din anul 1990, UTI s-a implicat financiar, material sau prin acțiuni de voluntariat, în campanii comunitare, umanitare, educaţionale şi culturale. În 2010, acționariatul companiei a decis înființarea unei structuri dedicate, care să coordoneze toate acţiunile de responsabilitate socială desfășurate de companiile grupului UTI.

Astfel, a luat naștere Fundația UTI, o organizaţie non-profit, non-guvernamentală şi apolitică, care își propune să contribuie la creșterea calității vieții membrilor comunităților în care compania activează și la promovarea valorilor culturale, prin activităţi cu caracter umanitar, filantropic, asistenţă financiară și materială acordată persoanelor defavorizate social și fizic, persoanelor în vârstă şi altor grupuri vulnerabile.

Direcții de angajament

De-a lungul timpului, Fundația UTI s-a angajat constant și activ în numeroase acţiuni sociale și culturale, la inițiativă proprie sau în parteneriat cu alte organizații non-profit. Am ales să ne implicăm în domenii precum: cultură, educație, inovație și dezvoltarea comunității, acțiuni umanitare, voluntariat corporativ, responsabilitate față de angajați, protecția animalelor și a mediului.

Cultură, educație și dezvoltarea comunității

Prețuim și încurajăm educația, inovația, cultura și orice formă de exprimare artistică care contribuie la dezvoltarea comunităților, cultivarea talentelor și promovarea tradițiilor culturale românești.

  • Colaborăm cu fundații și asociații artistice care dezvoltă proiecte cultural-artistice pentru comunitate, cu componente socio-educative și promovează valorile culturale și de identitate națională.
  • Susținem excelența în educație și realizăm constant parteneriate cu mediul academic român.
  • Încurajăm și sprijinim inovația în domeniul tehnologiei și contribuim atât financiar, cât și prin implicarea directă a angajaților noștri la dezvoltarea cercetării și studiilor științifice în domeniu.
  • Susținem proiectele de consolidare a responsabilității față de patrimoniul cultural și religios.

Fundația UTI – UTI Grup