Concursul de proză Science-Fiction Atlantykron

Concursul de proză Science-Fiction Atlantykron

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE PROZĂ SCIENCE-FICTION

ATLANTYKRON 2018

 1. Fundamente

Prezentul regulament are la bază prevederile legii 145/2015 care reglementează asociațiile și fundațiile și acționează în scopul și principiile legii. Concursul se organizează de către Centrul pentru Studii Complexe în perioada 24 iulie – 30 august a.c. cu sprijinul MasterCard, având ca scop susținerea programelor educaționale din cadrul Academiei de vară Atlantykron și promovarea brandului și produselor MasterCard în cadrul Concursului de Proză Science-Fiction ATLANTYKRON 2017.

De-a lungul celor 27 de ani de existență, ATLANTYKRON a inițiat mai multe tipuri de concursuri, care s-au desfășurat sub patronajul unor mari scriitori de science-fiction români. În anul 2015, inițiatorii fenomenului Atlantykron au realizat și publicat, prin intermediul editurii Nemira, Almanahul Anticipația „Atlantykron 25”, jumătate din el cuprinzând proze ale scriitorilor români de SF, care au fost și au creat pe această insulă.

Anul 2015, a adus pentru concursurile de literatură SF cele mai mari premii din întreaga istorie a fenomenului ATLANTYKRON . Sponsorul pentru ultimele trei ediții ale concursului este MASTERCARD, aceasta fiind cea de-a ptra ediție în care MasterCard sprijină acest demers.

În anul 2018, ne propunem să continuăm tradiția concursului literar SF „Una pe zi”, acesta fiind unul dintre cele mai vechi și mai constante concursuri din literatura română de gen, el ființând din anul 1993.

 

 1. Secțiuni, cerințe și convenții de identificare

Concursul de Proză Science-Fiction ATLANTYKRON 2017 are două secțiuni, care se disting prin lungimea textelor narative și prin condiţiile de elaborare:

 • Secțiunea I – ROMAN (textele vor fi concepute, create și redactate oriunde doreşte creatorul) – textele  trebuie să aibă nu mai puţin de (se va comunica in scurt timp) şi nu mai mult de (se va comunica in scurt timp) de semne (cu spații cu tot).
 • Secțiunea a II-a – SCHIȚĂ (textele vor fi concepute, create, redactate și premiate pe insulă) – textele  trebuie să aibă nu mai puţin de 3000 şi nu mai mult de 5000 de semne (cu spații cu tot; circa 600-1000 de cuvinte).

Pentru Secțiunea I – POVESTIRE – textele vor fi semnate. Predarea textelor pentru concurs se va face pănâ în data de 25.08.2017 ora 18.00 prin expediere în format electronic pe adresa concurs@atlantykron.org. Jurizarea textelor se va încheia pe data de 30 septembrie, iar premierea lor va fi anunțată după această dată pe site-ul Atlantykron. Locul şi data decernării premiilor vor fi stabilite ulterior.

Secțiunea a II-a – SCHIȚĂ: Textul va avea un motto înscris imediat sub titlu, în dreapta. Același motto va fi scris pe o foaie, alături de datele de identificare ale autorului: numele, prenumele, adresa fizică a concurentului; adresa sa de mail şi numărul de telefon. Foaia se va introduce într-un plic care va fi sigilat de autor. Predarea textelor pentru concurs se va face către domnul Aurel Cărăşel, în zona Amfiteatru, pe datele de 31 iulie (pentru tema din 29 iulie), 1 august (pentru tema din 30 iulie) si 2 august (pentru tema din 31 iulie) până la ora 18.30, iar predarea plicurilor sigilate care conțin motto-urile și numele autorului se va face către domnul Lucian Cristian Oancea până în data de 2 august, la ora 20.00, tot în zona Amfiteatru. Atenție! Plicurile care se predau către dl Oancea trebuie să nu aibă date de identificare pe exterior. Deschiderea plicurilor, pentru identificarea autorului, după motto se va face după stabilirea textelor câștigătore. pe 3 august 2017, ora 16.00, în zona Amfiteatru, în mod public. Atunci se vor comunica numele câştigătorilor concursului, dar nu şi clasamentul. Decernarea premiilor va avea loc tot pe 3 august,  la scena Atlantykron, în cadrul spectacolului de seară.

Textele scrise în tabără pot fi predate şi în formă manuscrisă domnilor Aurel Căraşel sau Lucian Oancea. Pentru materialele scrise de mână în timpul taberei, aprecierea volumului se va face la numărul de cuvinte (v. mai sus). În cazul materialelor predate in format electronic sau sub formă de pagini printate se va specifica de către autor numărul de semne la sfârşitul lucrării.

Prin convenție, un autor poate participa la secţiunea I – Povestire cu maxim două lucrări, iar la fiecare temă a secţiunii II –  Schiţă cu cel mult două texte.

Prin convenție, nici un text din secțiunea SCHIȚĂ nu va fi semnat.

 1. Jurizarea

Pentru ambele secțiuni ale concursului, juriul este compus din:

 1. Aurel Cărăşel
 2. Mihaela Muraru Mândrea
 3. Alexandru Mironov
 4. Lucian Cristian Oancea

Membrii juriului vor fi remuneraţi pentru activitatea lor de către sponsor.

Notarea lucrărilor se va face de către fiecare membru al juriului cu note de la 1 (minim) la 10 (maxim), eventual cu zecimale. Clasamentul este dat de media aritmetică a notelor inidividuale, acordate de membrii juriului. Sistemul de evaluare este valabil pentru ambele secţiuni ale concursului.

Ambele secțiuni se organizează pentru texte aparţinînd domeniilor science-fiction, fantasy sau horror.

Fragmentele de text sau texte întregi cu caracter injurios la adresa statului român, a guvernului, a parlamentului ori a națiunii române vor fi descalificate din competiţie.

Lucrările trebuie să se încadreze strict în tematică și în subiectul propus de organizatori. (Orice text care se va abate de la aceste două cerințe va fi exclus din concurs.)

La concurs pot să participe toți doritorii, cu excepţia membrilor juriului, a persoanelor angajate ale sponsorului şi organizatorilor. Nu există restricții impuse de vârstă.

 

 1. Modalitate de participare

Secțiunea I – POVESTIRE

Timp de lucru: Începând cu data de azi 24 iulie 2017 și până la predarea textului, dar nu mai târziu de 25.08.2017 (ora 17:00).

Tema: secţiunii POVESTIRE

Selena – ultima gară cosmică.

Secțiunea a II-a – SCHIȚĂ

 • Afișarea temei și a subiectului, ambele SF, se va face în cele 3 puncte oficiale de afișaj  de pe insula Atlantykron: Copakul Mishu, Restaurant și Amfiteatru, între ora 8:00 și 9:00 a fiecărei zile de concurs – sâmbătă, duminică şi luni (30, 31 iulie şi 1 august).
 • Anunțarea rezultatelor și premierea se va face în cadrul Programului de Seară, din Amfiteatru, în ziua de 4 august 2017. Va exista o singură sesiune de premeiere pentru toate lucrările intrate în concurs la această secțiune.
 • Câștigătorul premiului secţiunii SCHIŢĂ trebuie să fie prezent fizic, pe insulă, ca să-și ridice diploma și premiul. În caz contrar, va primi diploma prin poștă, dar premiul în bani se va reporta pentru următoarele concursuri.

 

 1. Premierea

Se vor acorda  câte trei premii la fiecare secţiune după cum urmează:

Povestire:

Locul 1 – 1.000 ron.  Locul 2 – 500 ron. Locul 3 – 200 ron.

Schiță :

Locul 1 – 1.400 ron., Locul 2 – 700 ron. Locul 3 – 300 ron.

Precizare importantă – Prin participarea la acest concurs autorii îşi exprimă implicit acordul pentru publicarea lucrărilor într-o antologie de gen (aceasta va fi publicată și lansată în anul 2018). Organizatorii nu vor trebui să plătească drepturi de autor, dar vor pune la dispoziţia fiecărui autor publicat 5 (cinci) exemplare din respectiva antologie. Această înţelegere este valabilă până la 31 decembrie 2018.

Prezentul regulament poate suferi modificări şi completări. Acestea vor fi afişate pe site-ul: atlantykron.org.