Vizualizarea imaginarului. Atelier de efecte speciale în film.

Încă de la apariţia sa, cinematograful şi-a propus să vizualizeze tot felul de poveşti inventate de scenarişti. Dar uneori poveştile erau fantastice, SF sau din zona evaziunii din realitate. Şi astfel, pentru a aduce pe ecran toate viziunile scenariştilor, a fost necesar să apară trucajele, care mai târziu au primit titlul mai pompos de efecte speciale. Mai întâi au fost trucajele realizate direct în negative la filmare, pe urmă au apărut cele realizate în post-producţie, cele pe peliculă, trucajele electronice şi ulterior efectele speciale obţinute cu ajutorul tehnicii digitale.

Acest atelier îşi propune o incursiune, atât teoretică cât şi practică, în lumea trucajelor şi a efectelor speciale care au îmbogăţit a şaptea artă de-a lungul timpului.

Cursul teoretic va cuprinde o trecere în revistă a istoriei trucajelor şi a efectelor speciale de la începuturi şi până astăzi.

În cadrul atelierului se vor realiza practic câteva efecte digitale, prin prelucrarea filmărilor care vor avea loc pe insulă, unde participanţii la atelier vor fi filmaţi şi ulterior imaginile vor fi editate în computer, în prezenţa participanţilor. Vom realiza un duel cu săbii Jedi, integrarea unor oameni filmaţi real într-un peisaj de pe altă planetă, atât cu ajutorul ecranului verde cât şi fără ecran, decolarea unei nave cosmice precum şi alte asemenea exerciţii.

 

Instructori: Bogdan Mihăilescu, doctor în cinematografie și media,

                  Cristina Ghidoveanu