Dan Milici

Prodecan al Facultatii de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor din Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava